Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Model

Zoom

Tốc độ (FPS)

Độ phân giải (pixel)

Kết quả
11 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
In-Sight 7200_01 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 7200_01 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 5401 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 5401 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 5400 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 5400 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 5100 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 5100 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 1100 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 1100 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 1050 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 1050 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 1020 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 1020 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 7050 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 7050 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 7020 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 7020 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 7010C Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 7010C Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết
In-Sight 7010 Cảm biến hình ảnh Cognex In-Sight 7010 Cảm biến hình ảnh Cognex
Cognex Call Mua / Chi tiết