Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Điện áp

Khoảng cách dò

Hình dạng

Đường kính (mm)

Ngõ ra

Liên quan

Kết quả
12 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
TL-N10ME1 2M Cảm biến từ vỏ nhựa TL-N10ME1 2M Cảm biến từ vỏ nhựa
Omron Call Mua / Chi tiết
TL-Q5MC1 2M Cảm biến từ vỏ nhựa TL-Q5MC1 2M Cảm biến từ vỏ nhựa
Omron Call Mua / Chi tiết
TL-W5MC1 2M Cảm biến từ vỏ nhựa TL-W5MC1 2M Cảm biến từ vỏ nhựa
Omron Call Mua / Chi tiết
TL-W3MC1 2M Cảm biến từ vỏ nhựa TL-W3MC1 2M Cảm biến từ vỏ nhựa
Omron Call Mua / Chi tiết
E2A-M30KS15-WP-C1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại E2A-M30KS15-WP-C1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại
Omron Call Mua / Chi tiết
E2A-M30KS15-WP-B1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại E2A-M30KS15-WP-B1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại
Omron Call Mua / Chi tiết
E2A-M18KS08-WP-C1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại E2A-M18KS08-WP-C1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại
Omron Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
E2A-M18KS08-WP-B1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại E2A-M18KS08-WP-B1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại
Omron Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
E2A-M12KN08-WP-C1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại E2A-M12KN08-WP-C1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại
Omron Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
E2A-M12KN08-WP-B1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại E2A-M12KN08-WP-B1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại
Omron Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
E2A-M12KS04-WP-C1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại E2A-M12KS04-WP-C1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
E2A-M12KS04-WP-B1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại E2A-M12KS04-WP-B1 2M Cảm biến từ vỏ kim loại
Omron Call Mua / Chi tiết