Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Lọai bảo vệ

Liên quan

Kết quả
3 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
600VPR rơle bảo vệ quá áp, thấp áp, ngược pha và mất pha 600VPR rơle bảo vệ quá áp, thấp áp, ngược pha và mất pha
Selec Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
Rơle MK1000A-240A bảo vệ Quá dòng, Chạm đất Rơle MK1000A-240A bảo vệ Quá dòng, Chạm đất
Mikro Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
Rơle MX200A-380 bảo vệ Quá áp, Thấp áp, mất pha Rơle MX200A-380 bảo vệ Quá áp, Thấp áp, mất pha
Mikro Có sẵn 2 Mua / Chi tiết