Điều kiện lọc

Dòng làm việc

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Cấu hình

Nhãn hiệu

Tình trạng

Số cực

Kết quả
3 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
ACB M-PACT 3P 1250A D/O 65kA General USA ACB M-PACT 3P 1250A D/O 65kA General USA
General Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
ACB M-PACT 3P 1600A D/O 65kA General USA ACB M-PACT 3P 1600A D/O 65kA General USA
General Có sẵn 1 Mua / Chi tiết
ACB M-PACT 3P 2500A D/O 65kA General USA ACB M-PACT 3P 2500A D/O 65kA General USA
General Có sẵn 3 Mua / Chi tiết