Điều kiện lọc

Dòng làm việc

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Cấu hình

Nhãn hiệu

Tình trạng

Số cực

Kết quả
25 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
MD-SAEAD025 for AE-SS (Motor sạc) MD-SAEAD025 for AE-SS (Motor sạc)
Mitsubishi Có sẵn 1 Mua / Chi tiết
SHT-SAEAD025A for AE-SS (Cuộn cắt từ xa) SHT-SAEAD025A for AE-SS (Cuộn cắt từ xa)
Mitsubishi Có sẵn 1 Mua / Chi tiết
AE1600-SW 4P Fix, Manual 65kA AE1600-SW 4P Fix, Manual 65kA
Mitsubishi Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
AE1600-SW 3P 1600A Fix, Manual 65kA, mới 95%, Japan AE1600-SW 3P 1600A Fix, Manual 65kA, mới 95%, Japan
Mitsubishi Call
:
Mua / Chi tiết
AE3200-SW 3P 3200A Fix, Manual 85kA, mới 99%, Japan AE3200-SW 3P 3200A Fix, Manual 85kA, mới 99%, Japan
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AE3200-SW 3P 3200A D/O Manual 85kA AE3200-SW 3P 3200A D/O Manual 85kA
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
MI-SAE163F Mechanical interlock for AE-SS MI-SAE163F Mechanical interlock for AE-SS
Mitsubishi Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
CL-2-W CL-2-W
Mitsubishi Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
MI for ACB Mitsubishi MI for ACB Mitsubishi
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
UVT-A240-W(05) (Bảo vệ thấp áp) UVT-A240-W(05) (Bảo vệ thấp áp)
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
MD-AD250-W (Motor sạc) MD-AD250-W (Motor sạc)
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
CC-AD250-W (Cuộn đóng từ xa) CC-AD250-W (Cuộn đóng từ xa)
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
SHT-AD250-W (Cuộn cắt từ xa) SHT-AD250-W (Cuộn cắt từ xa)
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AX-4-W (Tiếp điểm phụ) AX-4-W (Tiếp điểm phụ)
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AE6300-SW 3P Fix, Manual 130kA AE6300-SW 3P Fix, Manual 130kA
Mitsubishi Có sẵn 2 Mua / Chi tiết