Điều kiện lọc

Dòng làm việc

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Cấu hình

Nhãn hiệu

Tình trạng

Số cực

Kết quả
68 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
XF-E Closing release 220VAC Schneider XF-E Closing release 220VAC Schneider
Schneider Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
MX-A Shuntrip 220VAC Schneider MX-A Shuntrip 220VAC Schneider
Schneider Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
NW16H23F2 ACB 3P 1600A 100kA Fix, Manual Schneider NW16H23F2 ACB 3P 1600A 100kA Fix, Manual Schneider
Schneider Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
MN- delay unit Rr (33682) MN- delay unit Rr (33682)
Schneider Call Mua / Chi tiết
MN- Under voltage release (33671+47849) MN- Under voltage release (33671+47849)
Schneider Call Mua / Chi tiết
MN- Under voltage release (33671+47074) MN- Under voltage release (33671+47074)
Schneider Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
MX- Opening release (33662+47849) MX- Opening release (33662+47849)
Schneider Call Mua / Chi tiết
MX- Opening release (33662+47074) MX- Opening release (33662+47074)
Schneider Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
XF- Closing release (MVS15512+47849) XF- Closing release (MVS15512+47849)
Schneider Call Mua / Chi tiết
XF- Closing release (MVS15512+47074) XF- Closing release (MVS15512+47074)
Schneider Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
MCH- Gear motor (47894+47849) MCH- Gear motor (47894+47849)
Schneider Call Mua / Chi tiết
MCH- Gear motor (47894+47074) MCH- Gear motor (47894+47074)
Schneider Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
MVS40H4MW2L 4P 4000A 65kA D/O, MANUAL MVS40H4MW2L 4P 4000A 65kA D/O, MANUAL
Schneider Call Mua / Chi tiết
MVS40H4MF2L 4P 4000A 65kA FIX, MANUAL MVS40H4MF2L 4P 4000A 65kA FIX, MANUAL
Schneider 1-2ngày Mua / Chi tiết
MVS40H3MW2L 3P 4000A 65kA D/O, MANUAL MVS40H3MW2L 3P 4000A 65kA D/O, MANUAL
Schneider Call Mua / Chi tiết