Điều kiện lọc

Dòng làm việc

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Cấu hình

Nhãn hiệu

Tình trạng

Số cực

Kết quả
14 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
LBA-40S-3PC 3P 4000A 100kA Fix, Motor, mới 95% LBA-40S-3PC 3P 4000A 100kA Fix, Motor, mới 95%
LS Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
AS-25E4-25H 4P 2500A 85kA Fix, Motor AS-25E4-25H 4P 2500A 85kA Fix, Motor
LS Có sẵn 4
:
Mua / Chi tiết
MI for ACB LS (3 ACB) MI for ACB LS (3 ACB)
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
MI for ACB LS (2 ACB) MI for ACB LS (2 ACB)
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
UVT for ACB LS (UVT coil + Controller) UVT for ACB LS (UVT coil + Controller)
LS Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
AS-63G3-63H 3P 120kA FIX, MOTOR AS-63G3-63H 3P 120kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AS-50F3-50H 3P 100kA FIX, MOTOR AS-50F3-50H 3P 100kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AS-40E3-40H 3P 85kA FIX, MOTOR AS-40E3-40H 3P 85kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AS-32E3-32H 3P 85kA FIX, MOTOR AS-32E3-32H 3P 85kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AS-25E3-25H 3P 85kA FIX, MOTOR AS-25E3-25H 3P 85kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AS-20E3-20H 3P 85kA FIX, MOTOR AS-20E3-20H 3P 85kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AN-16D3-16H 3P 65kA FIX, MOTOR AN-16D3-16H 3P 65kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AN-13D3-13H 3P 65kA FIX, MOTOR AN-13D3-13H 3P 65kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
AN-10D3-10H 3P 65kA FIX, MOTOR AN-10D3-10H 3P 65kA FIX, MOTOR
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết