Điều kiện lọc

Điện áp coil

Dòng làm việc

Nhãn hiệu

Liên quan

Tình trạng

Kết quả
179 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
S-N12 24VDC (1NO1NC) S-N12 24VDC (1NO1NC)
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết
S-N12 12VDC (1NO1NC) S-N12 12VDC (1NO1NC)
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết
S-N12 AC48V (1NO1NC) S-N12 AC48V (1NO1NC)
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết
S-N12 AC380V (1NO1NC) S-N12 AC380V (1NO1NC)
Mitsubishi Call
:
Mua / Chi tiết
S-N12 AC110V (1NO1NC) S-N12 AC110V (1NO1NC)
Mitsubishi Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
S-N12 AC220V (1NO1NC) S-N12 AC220V (1NO1NC)
Mitsubishi Có sẵn 20
:
Mua / Chi tiết
S-N10 48VDC (1NO) S-N10 48VDC (1NO)
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết
S-N10 24VDC (1NO) S-N10 24VDC (1NO)
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết
S-N10 12VDC (1NO) S-N10 12VDC (1NO)
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết
S-N10 AC380V (1NO) S-N10 AC380V (1NO)
Mitsubishi Call
:
Mua / Chi tiết
S-N10 AC220V (1NO) S-N10 AC220V (1NO)
Mitsubishi Có sẵn 20
:
Mua / Chi tiết
S-N10 AC110V (1NO) S-N10 AC110V (1NO)
Mitsubishi Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
SC-0 AC220V SC-0 AC220V
Fuji Call Mua / Chi tiết
MC-6a AC220V (1a) MC-6a AC220V (1a)
LS Có sẵn 10
:
Mua / Chi tiết