Điều kiện lọc

Điện áp coil

Dòng làm việc

Nhãn hiệu

Liên quan

Tình trạng

Kết quả
3 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
TC1D50K12 Contactor cho tụ bù 50kVAR 1NO2NC C&S India TC1D50K12 Contactor cho tụ bù 50kVAR 1NO2NC C&S India
CS Có sẵn 20 Mua / Chi tiết
TC1D33K11 Contactor cho tụ bù 30kVAR 1NO2NC C&S India TC1D33K11 Contactor cho tụ bù 30kVAR 1NO2NC C&S India
CS Có sẵn 20 Mua / Chi tiết
TC1D25K11 Contactor cho tụ bù 25kVAR 1NO1NC C&S India TC1D25K11 Contactor cho tụ bù 25kVAR 1NO1NC C&S India
CS Có sẵn 20 Mua / Chi tiết