Điều kiện lọc

Điện áp coil

Dòng làm việc

Nhãn hiệu

Liên quan

Tình trạng

Kết quả
2 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
Contactor 2P 20A 220VAC(khởi động từ 20A) dùng cho máy lạnh Contactor 2P 20A 220VAC(khởi động từ 20A) dùng cho máy lạnh
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khởi động từ 2P 30A 220VAC dùng cho máy lạnh Khởi động từ 2P 30A 220VAC dùng cho máy lạnh
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết