Điều kiện lọc

Điện áp coil

Dòng làm việc

Nhãn hiệu

Liên quan

Tình trạng

Kết quả
17 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
Tiếp điểm thay thế cho khởi động từ ABB Tiếp điểm thay thế cho khởi động từ ABB
ABB Call Mua / Chi tiết
A300-30-11 Contactor 305A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB A300-30-11 Contactor 305A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
A260-30-11 Contactor 260A 1NO1NC AC220-230V 50Hz A260-30-11 Contactor 260A 1NO1NC AC220-230V 50Hz
ABB Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
A210-30-11 Contactor 210A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB A210-30-11 Contactor 210A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
A185-30-11 Contactor 185A 1NO1NC AC220-230V 50Hz A185-30-11 Contactor 185A 1NO1NC AC220-230V 50Hz
ABB Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
A145-30-11 Contactor 145A 1NO1NC AC220-230V 50Hz A145-30-11 Contactor 145A 1NO1NC AC220-230V 50Hz
ABB Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
A110-30-11 Contactor 110A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB A110-30-11 Contactor 110A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
A95-30-11 Contactor 96A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB A95-30-11 Contactor 96A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
A75-30-11 Contactor 75A 1NO1NC AC220-230V 50Hz A75-30-11 Contactor 75A 1NO1NC AC220-230V 50Hz
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
A63-30-11 Contactor 65A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB A63-30-11 Contactor 65A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
A50-30-11 Contactor 50A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB A50-30-11 Contactor 50A 1NO1NC AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
A40-30-10 Contactor 37A 1NO AC220-230V 50Hz ABB A40-30-10 Contactor 37A 1NO AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
A30-30-10 Contactor 32A 1NO AC220-230V 50Hz ABB A30-30-10 Contactor 32A 1NO AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
A26-30-10 Contactor 26A 1NO AC220-230V 50Hz ABB A26-30-10 Contactor 26A 1NO AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
A16-30-10 Contactor 17A 1NO AC220-230V 50Hz ABB A16-30-10 Contactor 17A 1NO AC220-230V 50Hz ABB
ABB Có sẵn 10 Mua / Chi tiết