Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Dòng làm việc

Số cực

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Kết quả
5 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
BH-D6 2P 40A đặt tính C 6kA BH-D6 2P 40A đặt tính C 6kA
Mitsubishi Có sẵn 110
:
:
Mua / Chi tiết
BH-D6 1P 63A đặt tính C 6kA BH-D6 1P 63A đặt tính C 6kA
Mitsubishi Có sẵn 12
:
Mua / Chi tiết
BH-D6 1P 32A đặt tính C 6kA BH-D6 1P 32A đặt tính C 6kA
Mitsubishi Có sẵn 23
:
Mua / Chi tiết
BH-D6 1P 16A đặt tính C 6kA BH-D6 1P 16A đặt tính C 6kA
Mitsubishi Có sẵn 3
:
Mua / Chi tiết
BKN-b 3P 32A 10kA BKN-b 3P 32A 10kA
LS Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết