Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Dòng làm việc

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Tình trạng

Số cực

Kết quả
254 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
NS630N 3P 630A 50kA Schneider còn 95% NS630N 3P 630A 50kA Schneider còn 95%
Schneider Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
ABS1203b MCCB 3P 1200A 65kA LG Korea 80% ABS1203b MCCB 3P 1200A 65kA LG Korea 80%
LS Có sẵn 1 Mua / Chi tiết
SE1603 MCCB 3P 1600A 100/85kA Japan, 80% SE1603 MCCB 3P 1600A 100/85kA Japan, 80%
Fuji Có sẵn 1 Mua / Chi tiết
ABS804c MCCB 4P 630A 75kA LS Korea ABS804c MCCB 4P 630A 75kA LS Korea
LS Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
3VT8440-1AA03 MCCB 3P 400A 35kA Siemens 3VT8440-1AA03 MCCB 3P 400A 35kA Siemens
Siemens Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
LV430670 Compact NS400 Schneider 3P 160/400A 70kA LV430670 Compact NS400 Schneider 3P 160/400A 70kA
Schneider Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
LV431670 Compact NS630H Schneider 3P 250/630A 70kA LV431670 Compact NS630H Schneider 3P 250/630A 70kA
Schneider Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
NS100H3M2 MCCB 3P 1000A 70kA Schneider NS100H3M2 MCCB 3P 1000A 70kA Schneider
Schneider Có sẵn 6
:
Mua / Chi tiết
NF630-SW 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A 50kA
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
CDM1100M1003 3P 100A 50kA Delixi CDM1100M1003 3P 100A 50kA Delixi
Delixi Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
31630 NS250N 3P (0.8-1)250A 36kA 31630 NS250N 3P (0.8-1)250A 36kA
Schneider Có sẵn 4
:
Mua / Chi tiết
EZC100N3050 3P 50A 15kA EZC100N3050 3P 50A 15kA
Schneider Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
EZC100F3100 3P 100A 10kA EZC100F3100 3P 100A 10kA
Schneider Có sẵn 6
:
Mua / Chi tiết
EZC100B3030 3P 30A 7.5kA EZC100B3030 3P 30A 7.5kA
Schneider Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
NF125-SW 3P 100A W 30kA NF125-SW 3P 100A W 30kA
Mitsubishi Có sẵn 9
:
Mua / Chi tiết