Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Dòng làm việc

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Tình trạng

Số cực

Kết quả
88 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
NF630-SW 3P 630A 50kA NF630-SW 3P 630A 50kA
Mitsubishi Có sẵn 2
:
Mua / Chi tiết
NF125-SW 3P 100A W 30kA NF125-SW 3P 100A W 30kA
Mitsubishi Có sẵn 9
:
Mua / Chi tiết
NF32-SW 3P 25A W 5kA NF32-SW 3P 25A W 5kA
Mitsubishi Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
NF250-CW 3P 200A W 25kA NF250-CW 3P 200A W 25kA
Mitsubishi Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
NF63-CW 3P 50A W 5kA NF63-CW 3P 50A W 5kA
Mitsubishi Có sẵn 3
:
Mua / Chi tiết
NF63-CW 3P 10A W 5kA NF63-CW 3P 10A W 5kA
Mitsubishi Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
SHTA240-10SW cho NF1000-SEW,1250-SEW,1600-SEW SHTA240-10SW cho NF1000-SEW,1250-SEW,1600-SEW
Mitsubishi Có sẵn 5
:
Mua / Chi tiết
SHT-4SW cho NF/NV400,630,800 SHT-4SW cho NF/NV400,630,800
Mitsubishi Có sẵn 5
:
Mua / Chi tiết
SHTA240-05SVR cho NF/NV32,63,125,160,250 SHTA240-05SVR cho NF/NV32,63,125,160,250
Mitsubishi Có sẵn 5
:
Mua / Chi tiết
NF1600-SEW 3P 800~1600A 85kA NF1600-SEW 3P 800~1600A 85kA
Mitsubishi Có sẵn 10
:
Mua / Chi tiết
NF1250-SEW 3P 600~1250A 85kA NF1250-SEW 3P 600~1250A 85kA
Mitsubishi Có sẵn 10
:
Mua / Chi tiết
NF1000-SEW 3P 500~1000A 85kA NF1000-SEW 3P 500~1000A 85kA
Mitsubishi Có sẵn 10
:
Mua / Chi tiết
NF800-SEW 3P 400~800A 50kA NF800-SEW 3P 400~800A 50kA
Mitsubishi Có sẵn 10
:
Mua / Chi tiết
NF800-CEW 3P 400~800A 36kA NF800-CEW 3P 400~800A 36kA
Mitsubishi Có sẵn 10
:
Mua / Chi tiết
NF630-SW 3P 600A 50kA NF630-SW 3P 600A 50kA
Mitsubishi Có sẵn 10
:
Mua / Chi tiết