Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Dòng làm việc

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Tình trạng

Số cực

Kết quả
72 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
NS630N 3P 630A 50kA Schneider còn 95% NS630N 3P 630A 50kA Schneider còn 95%
Schneider Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
LV430670 Compact NS400 Schneider 3P 160/400A 70kA LV430670 Compact NS400 Schneider 3P 160/400A 70kA
Schneider Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
LV431670 Compact NS630H Schneider 3P 250/630A 70kA LV431670 Compact NS630H Schneider 3P 250/630A 70kA
Schneider Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
NS100H3M2 MCCB 3P 1000A 70kA Schneider NS100H3M2 MCCB 3P 1000A 70kA Schneider
Schneider Có sẵn 6
:
Mua / Chi tiết
31630 NS250N 3P (0.8-1)250A 36kA 31630 NS250N 3P (0.8-1)250A 36kA
Schneider Có sẵn 4
:
Mua / Chi tiết
EZC100N3050 3P 50A 15kA EZC100N3050 3P 50A 15kA
Schneider Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
EZC100F3100 3P 100A 10kA EZC100F3100 3P 100A 10kA
Schneider Có sẵn 6
:
Mua / Chi tiết
EZC100B3030 3P 30A 7.5kA EZC100B3030 3P 30A 7.5kA
Schneider Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
LV563319 4P 600A 50kA LV563319 4P 600A 50kA
Schneider Call Mua / Chi tiết
LV563318 4P 500A 50kA LV563318 4P 500A 50kA
Schneider Call Mua / Chi tiết
LV563309 4P 600A 36kA LV563309 4P 600A 36kA
Schneider Call Mua / Chi tiết
LV563308 4P 500A 36kA LV563308 4P 500A 36kA
Schneider Call Mua / Chi tiết
LV540319 4P 400A 50kA LV540319 4P 400A 50kA
Schneider Call Mua / Chi tiết
LV540318 4P 320A 50kA LV540318 4P 320A 50kA
Schneider Call Mua / Chi tiết
LV540309 4P 400A 36kA LV540309 4P 400A 36kA
Schneider Call Mua / Chi tiết