Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Dòng làm việc

Dòng cắt ngắn mạch

Liên quan

Tình trạng

Số cực

Kết quả
91 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
ABS1203b MCCB 3P 1200A 65kA LG Korea 80% ABS1203b MCCB 3P 1200A 65kA LG Korea 80%
LS Có sẵn 1 Mua / Chi tiết
ABS804c MCCB 4P 630A 75kA LS Korea ABS804c MCCB 4P 630A 75kA LS Korea
LS Có sẵn 1
:
Mua / Chi tiết
TD100N FMU100 3P 100A(0.8~1) 50kA TD100N FMU100 3P 100A(0.8~1) 50kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
TD100N FMU100 3P 80A(0.8~1) 50kA TD100N FMU100 3P 80A(0.8~1) 50kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
TD100N FMU100 3P 63A(0.8~1) 50kA TD100N FMU100 3P 63A(0.8~1) 50kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
TD100N FMU100 3P 50A(0.8~1) 50kA TD100N FMU100 3P 50A(0.8~1) 50kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
TD100N FMU100 3P 40A(0.8~1) 50kA TD100N FMU100 3P 40A(0.8~1) 50kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
TD100N FMU100 3P 32A(0.8~1) 50kA TD100N FMU100 3P 32A(0.8~1) 50kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
ABE203G 3P 250A(0.8~1) 16kA ABE203G 3P 250A(0.8~1) 16kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
ABE203G 3P 200A(0.8~1) 16kA ABE203G 3P 200A(0.8~1) 16kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
ABE203G 3P 160A(0.8~1) 16kA ABE203G 3P 160A(0.8~1) 16kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
ABE203G 3P 125A(0.8~1) 16kA ABE203G 3P 125A(0.8~1) 16kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
ABS103G 3P 100A(0.8~1) 25kA ABS103G 3P 100A(0.8~1) 25kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
ABS103G 3P 80A(0.8~1) 25kA ABS103G 3P 80A(0.8~1) 25kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết
ABE103G 3P 100A(0.8~1) 16kA ABE103G 3P 100A(0.8~1) 16kA
LS Call
:
Mua / Chi tiết