Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Điện áp

Dòng cắt ngắn mạch

Cấu hình

Kết quả
5 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
VL-12E-20B0 VCB 12KV 630A 20kA LS VL-12E-20B0 VCB 12KV 630A 20kA LS
LS Call Mua / Chi tiết
20-VPR-16D VCB 24kV 630A 16kA Mitsubishi 20-VPR-16D VCB 24kV 630A 16kA Mitsubishi
Mitsubishi Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
10-VPR-25D VCB 12kV 630A 25kA Mitsubishi 10-VPR-25D VCB 12kV 630A 25kA Mitsubishi
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết
6-VPR-20C VCB 7.2kV 630A 20kA Mitsubishi 6-VPR-20C VCB 7.2kV 630A 20kA Mitsubishi
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết
3-VPR-16C-D VCB 3.6kV 630A 16kA Mitsubishi 3-VPR-16C-D VCB 3.6kV 630A 16kA Mitsubishi
Mitsubishi Call Mua / Chi tiết