Điều kiện lọc

Điện áp

Ngõ vào

Ngõ ra

Dòng hiển thị

Liên quan

Cỡ

Nhãn hiệu

Kết quả
12 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
E5CZ-R2T 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON E5CZ-R2T 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
E5WL-R1TC AC100-240, 2 dòng hiển thị, 1 alarm OMRON E5WL-R1TC AC100-240, 2 dòng hiển thị, 1 alarm OMRON
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
E5CZ-Q2T 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON E5CZ-Q2T 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
E5AZ-Q3T AC100-240 (Transistor) 2 dòng hiển thị, 3 alarm OMRON E5AZ-Q3T AC100-240 (Transistor) 2 dòng hiển thị, 3 alarm OMRON
Omron Call Mua / Chi tiết
E5AZ-R3T AC100-240 (Relay) 2 dòng hiển thị, 3 alarm OMRON E5AZ-R3T AC100-240 (Relay) 2 dòng hiển thị, 3 alarm OMRON
Omron Call Mua / Chi tiết
E5EZ-Q3T AC100-240 (Transistor) 2 dòng hiển thị, 3 alarm OMRON E5EZ-Q3T AC100-240 (Transistor) 2 dòng hiển thị, 3 alarm OMRON
Omron Call Mua / Chi tiết
E5EZ-R3T AC100-240 (Relay) 2 dòng hiển thị, 3 alarm OMRON E5EZ-R3T AC100-240 (Relay) 2 dòng hiển thị, 3 alarm OMRON
Omron Call Mua / Chi tiết
E5CZ-C2MI AC100-240 (Current) 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON E5CZ-C2MI AC100-240 (Current) 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON
Omron Call Mua / Chi tiết
E5CZ-C2MT AC100-240 (Current) 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON E5CZ-C2MT AC100-240 (Current) 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON
Omron Call Mua / Chi tiết
E5CZ-Q2MT AC100-240 (Transistor) 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON E5CZ-Q2MT AC100-240 (Transistor) 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON
Omron Call Mua / Chi tiết
E5CZ-R2MT AC100-240 (Relay) 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON E5CZ-R2MT AC100-240 (Relay) 2 dòng hiển thị, 2 alarm OMRON
Omron Call Mua / Chi tiết
E5CSL-RTC AC100-240 Bộ đk nhiệt độ OMRON E5CSL-RTC AC100-240 Bộ đk nhiệt độ OMRON
Omron Có sẵn 5 Mua / Chi tiết