Điều kiện lọc

Điện áp

Loại

Ngõ ra

Công suất (A)

Liên quan

Nhãn hiệu

Kết quả
15 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
PS5R-SB05 Bộ nguồn 5VDC Idec PS5R-SB05 Bộ nguồn 5VDC Idec
Idec Có sẵn 12 Mua / Chi tiết
S8VE-24024 100-240VAC, Vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 10A, Omron S8VE-24024 100-240VAC, Vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 10A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8VE-12024 100-240VAC, Vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 5A, Omron S8VE-12024 100-240VAC, Vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 5A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8VE-06024 100-240VAC, Vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 2.5A, Omron S8VE-06024 100-240VAC, Vỏ nhựa, ngõ ra 24VDC, 2.5A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JC-Z15024CD 200-240VAC, ngõ ra 24VDC, 6.5A, Omron S8JC-Z15024CD 200-240VAC, ngõ ra 24VDC, 6.5A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JC-Z10024CD 200-240VAC, ngõ ra 24VDC, 4.2A, Omron S8JC-Z10024CD 200-240VAC, ngõ ra 24VDC, 4.2A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JC-Z05024CD 200-240VAC, ngõ ra 24VDC, 2.1A, Omron S8JC-Z05024CD 200-240VAC, ngõ ra 24VDC, 2.1A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JC-Z03512CD 200-240VAC, ngõ ra 12VDC, 3A, Omron S8JC-Z03512CD 200-240VAC, ngõ ra 12VDC, 3A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JX-G60024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 27A, Omron S8JX-G60024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 27A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JX-G30024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 14A, Omron S8JX-G30024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 14A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JX-G15024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 6.5A, Omron S8JX-G15024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 6.5A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JX-G10024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 4.2A, Omron S8JX-G10024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 4.2A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JX-G05024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 2.1A, Omron S8JX-G05024CD 100-240VAC, ngõ ra 24VDC, 2.1A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JX-G10012CD 100-240VAC, ngõ ra 12VDC, 8.5A, Omron S8JX-G10012CD 100-240VAC, ngõ ra 12VDC, 8.5A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
S8JX-G05012CD 100-240VAC, ngõ ra 12VDC, 4.2A, Omron S8JX-G05012CD 100-240VAC, ngõ ra 12VDC, 4.2A, Omron
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết