Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Loại

Chịu dầu, nước

Liên quan

Kết quả
12 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
WLNJ Cần lò xo dài, chịu dầu nước WLNJ Cần lò xo dài, chịu dầu nước
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
WLCA2-2N cần ngắn có bánh xe,góc mở 90°, chịu dầu nước, thân lớn WLCA2-2N cần ngắn có bánh xe,góc mở 90°, chịu dầu nước, thân lớn
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
WLCA2 cần ngắn có bánh xe,góc mở 45°, chịu dầu nước, thân lớn WLCA2 cần ngắn có bánh xe,góc mở 45°, chịu dầu nước, thân lớn
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
WLCA12-2N cần dài có bánh xe,góc mở 90°, chịu dầu nước, thân lớn WLCA12-2N cần dài có bánh xe,góc mở 90°, chịu dầu nước, thân lớn
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
WLCA12 cần dài có bánh xe,góc mở 45°, chịu dầu nước, thân lớn WLCA12 cần dài có bánh xe,góc mở 45°, chịu dầu nước, thân lớn
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
WLD2 Bánh xe tác động thẳng đứng, chịu dầu nước, thân lớn WLD2 Bánh xe tác động thẳng đứng, chịu dầu nước, thân lớn
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
HL-5000 cần ngắn, có bánh xe, IP65 HL-5000 cần ngắn, có bánh xe, IP65
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
HL-5030 cần dài, có bánh xe, IP65 HL-5030 cần dài, có bánh xe, IP65
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
D4V-8166Z Công tắc hành trình IP65, cần lò xo Omron D4V-8166Z Công tắc hành trình IP65, cần lò xo Omron
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
D4V-8112Z Công tắc hành trình IP65, bánh xe tác động thẳng đứng Omron D4V-8112Z Công tắc hành trình IP65, bánh xe tác động thẳng đứng Omron
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
D4V-8108Z Công tắc hành trình IP65, cần dài, bánh xe Omron D4V-8108Z Công tắc hành trình IP65, cần dài, bánh xe Omron
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
D4V-8104Z Công tắc hành trình IP65, cần ngắn, bánh xe Omron D4V-8104Z Công tắc hành trình IP65, cần ngắn, bánh xe Omron
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết