Điều kiện lọc

Loại

Cỡ

chữ số

Ngõ ra

Liên quan

Nhãn hiệu

Kết quả
5 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
H7EC-N Counter LCD 8 chữ số H7EC-N Counter LCD 8 chữ số
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H7ET-N Counter LCD 7 chữ số H7ET-N Counter LCD 7 chữ số
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H7CZ-L8 Counter LED 7 đoạn, 6 chữ số, 1 out relay H7CZ-L8 Counter LED 7 đoạn, 6 chữ số, 1 out relay
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H7CX-AW-N Counter LED 7 đoạn, 6 chữ số, 2 out relay H7CX-AW-N Counter LED 7 đoạn, 6 chữ số, 2 out relay
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H7CX-A-N Counter LED 7 đoạn, 6 chữ số, 1 out relay H7CX-A-N Counter LED 7 đoạn, 6 chữ số, 1 out relay
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết