Điều kiện lọc

Điện áp

Số chân

Dòng Iđm

Liên quan

Nhãn hiệu

Kết quả
180 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
RU4S-C-A24 14 chân dẹp, có đèn, 6A/24VAC RU4S-C-A24 14 chân dẹp, có đèn, 6A/24VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU4S-C-D24 14 chân dẹp, có đèn, 6A/24VDC RU4S-C-D24 14 chân dẹp, có đèn, 6A/24VDC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU4S-NF-A220 14 chân dẹp, khộng đèn, 6A/220VAC RU4S-NF-A220 14 chân dẹp, khộng đèn, 6A/220VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU4S-NF-A110 14 chân dẹp, khộng đèn, 6A/110VAC RU4S-NF-A110 14 chân dẹp, khộng đèn, 6A/110VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU4S-NF-A24 14 chân dẹp, khộng đèn, 6A/24VAC RU4S-NF-A24 14 chân dẹp, khộng đèn, 6A/24VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU4S-NF-D24 14 chân dẹp, khộng đèn, 6A/24VDC RU4S-NF-D24 14 chân dẹp, khộng đèn, 6A/24VDC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU2S-C-A220 8 chân dẹp, có đèn, 10A/220VAC RU2S-C-A220 8 chân dẹp, có đèn, 10A/220VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU2S-C-A110 8 chân dẹp, có đèn, 10A/110VAC RU2S-C-A110 8 chân dẹp, có đèn, 10A/110VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU2S-C-A24 8 chân dẹp, có đèn, 10A/24VAC RU2S-C-A24 8 chân dẹp, có đèn, 10A/24VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU2S-C-D24 8 chân dẹp, có đèn, 10A/24VDC RU2S-C-D24 8 chân dẹp, có đèn, 10A/24VDC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU2S-NF-A220 8 chân dẹp, khộng đèn, 10A/220VAC RU2S-NF-A220 8 chân dẹp, khộng đèn, 10A/220VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU2S-NF-A110 8 chân dẹp, khộng đèn, 10A/110VAC RU2S-NF-A110 8 chân dẹp, khộng đèn, 10A/110VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU2S-NF-A24 8 chân dẹp, khộng đèn, 10A/24VAC RU2S-NF-A24 8 chân dẹp, khộng đèn, 10A/24VAC
Idec Call Mua / Chi tiết
RU2S-NF-D24 8 chân dẹp, khộng đèn, 10A/24VDC RU2S-NF-D24 8 chân dẹp, khộng đèn, 10A/24VDC
Idec Call Mua / Chi tiết
RY4S-UL-AC220 14 chân dẹp, có đèn, 5A/220VAC RY4S-UL-AC220 14 chân dẹp, có đèn, 5A/220VAC
Idec Call Mua / Chi tiết