Điều kiện lọc

Điện áp

Số chân

Dòng Iđm

Liên quan

Nhãn hiệu

Kết quả
180 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
MY2N AC100/110 8 chân, 5A, có đèn MY2N AC100/110 8 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
MY2N AC24 8 chân, 5A, có đèn MY2N AC24 8 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
PTF08A-E Đế 8 chân dùng cho LY2 PTF08A-E Đế 8 chân dùng cho LY2
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
PTF14A-E Đế 14 chân dùng cho LY4 PTF14A-E Đế 14 chân dùng cho LY4
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
MKS3P AC220, 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A MKS3P AC220, 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
MKS3P AC110, 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A MKS3P AC110, 11 chân tròn, 3 cặp tiếp điểm 10A
Omron Call Mua / Chi tiết
MKS2P DC24, 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A MKS2P DC24, 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A
Omron Call Mua / Chi tiết
MKS2P AC220 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A MKS2P AC220 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
MKS2P AC110 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A MKS2P AC110 8 chân tròn, 2 cặp tiếp điểm 10A
Omron Call Mua / Chi tiết
LY4N AC200/240, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A, có đèn LY4N AC200/240, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A, có đèn
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
LY4N AC100/110, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A, có đèn LY4N AC100/110, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
LY4N DC24, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A LY4N DC24, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A
Omron Call Mua / Chi tiết
LY4N DC12, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A LY4N DC12, 14 chân, 4 cặp tiếp điểm 10A
Omron Call Mua / Chi tiết
LY2N AC220/240, 8 chân, 10A, có đèn LY2N AC220/240, 8 chân, 10A, có đèn
Omron Có sẵn 20 Mua / Chi tiết
LY2N AC100/110, 8 chân, 10A, có đèn LY2N AC100/110, 8 chân, 10A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết