Điều kiện lọc

Điện áp

Số chân

Dòng Iđm

Liên quan

Nhãn hiệu

Kết quả
29 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
LY2N 24VDC, 8 chân, 10A, có đèn LY2N 24VDC, 8 chân, 10A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
LY2N 12VDC, 8 chân, 10A LY2N 12VDC, 8 chân, 10A
Omron Có sẵn 5 Mua / Chi tiết
PF113A-E Đế 11 chân tròn cho relay MKS3P, timer H3CR-A PF113A-E Đế 11 chân tròn cho relay MKS3P, timer H3CR-A
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
PF083A-E Đế 8 chân tròn cho relay MKS2P, timer H3CR-A8, H3JA-8 PF083A-E Đế 8 chân tròn cho relay MKS2P, timer H3CR-A8, H3JA-8
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
PYF14A-N Đế 14 chân cho MY4, H3Y-4 PYF14A-N Đế 14 chân cho MY4, H3Y-4
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
PYF08A-N Đế 8 chân cho MY2, H3Y-2 PYF08A-N Đế 8 chân cho MY2, H3Y-2
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
MY4N DC24, 14 chân, 5A, có đèn MY4N DC24, 14 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
MY4N DC12 14 chân, 5A, có đèn MY4N DC12 14 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
MY4N AC220/240 14 chân, 5A, có đèn MY4N AC220/240 14 chân, 5A, có đèn
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
MY4N AC100/110 14 chân, 5A, có đèn MY4N AC100/110 14 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
MY4N AC24 14 chân, 5A, có đèn MY4N AC24 14 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
MY2N DC24 8 chân, 5A, có đèn MY2N DC24 8 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
MY2N DC12 8 chân, 5A, có đèn MY2N DC12 8 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết
MY2N AC220/240 8 chân, 5A, có đèn MY2N AC220/240 8 chân, 5A, có đèn
Omron Có sẵn 100 Mua / Chi tiết
MY2N AC100/110 8 chân, 5A, có đèn MY2N AC100/110 8 chân, 5A, có đèn
Omron Call Mua / Chi tiết