Điều kiện lọc

Điện áp

Cỡ

Số chân

Liên quan

Thời gian

Nhãn hiệu

Kết quả
20 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (60M) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 6-60m H3JA-8A AC200-240 (60M) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 6-60m
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (60S) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 6-60s H3JA-8A AC200-240 (60S) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 6-60s
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (30S) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 3-30s H3JA-8A AC200-240 (30S) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 3-30s
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (30M) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 3-30m H3JA-8A AC200-240 (30M) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 3-30m
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (10S) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 1-10s H3JA-8A AC200-240 (10S) ON delay, 2 cặp tiếp điểm, 1-10s
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (60S) ON delay, 1 cặp tiếp điểm, 6-60s H3JA-8A AC200-240 (60S) ON delay, 1 cặp tiếp điểm, 6-60s
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (30S) ON delay, 1 cặp tiếp điểm, 3-30s H3JA-8A AC200-240 (30S) ON delay, 1 cặp tiếp điểm, 3-30s
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (30M) ON delay, 1 cặp tiếp điểm, 3-30m H3JA-8A AC200-240 (30M) ON delay, 1 cặp tiếp điểm, 3-30m
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3JA-8A AC200-240 (10S) ON delay, 1 cặp tiếp điểm, 1-10s H3JA-8A AC200-240 (10S) ON delay, 1 cặp tiếp điểm, 1-10s
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H5CZ-L8 AC100-240 Timer số đa chức năng, 4 số H5CZ-L8 AC100-240 Timer số đa chức năng, 4 số
Omron Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
H5CX-L8-N AC100-240 Timer số đa chức năng, 4 số H5CX-L8-N AC100-240 Timer số đa chức năng, 4 số
Omron Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
H5CX-A-N AC100-240 Đa chức năng, 6 số, Timer số H5CX-A-N AC100-240 Đa chức năng, 6 số, Timer số
Omron Có sẵn 2 Mua / Chi tiết
H3CR-A AC100-240/DC100-125, 11 chân tròn, 0.05s-300h H3CR-A AC100-240/DC100-125, 11 chân tròn, 0.05s-300h
Omron Có sẵn 10 Mua / Chi tiết
H3CA-8 AC200-240, 8 chân tròn, ON delay, 0.1s-9990h, LCD H3CA-8 AC200-240, 8 chân tròn, ON delay, 0.1s-9990h, LCD
Omron Call Mua / Chi tiết
H3CR-H8L AC200-240 S Power off delay (giây) H3CR-H8L AC200-240 S Power off delay (giây)
Omron Call Mua / Chi tiết