Điều kiện lọc

Nhãn hiệu

Công suất

Hình dạng

Loại

Điện áp

Kết quả
8 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
Tụ dầu Samwha 50kvar 415V Tụ dầu Samwha 50kvar 415V
Samwha Call Mua / Chi tiết
Tụ bù Samwha 40kvar 415V Tụ bù Samwha 40kvar 415V
Samwha Call Mua / Chi tiết
Tụ dầu Samwha 30kvar 415V Tụ dầu Samwha 30kvar 415V
Samwha Call Mua / Chi tiết
Tụ dầu Samwha 25kvar 415V Tụ dầu Samwha 25kvar 415V
Samwha Call Mua / Chi tiết
Tụ dầu samwha 15kvar 415V Tụ dầu samwha 15kvar 415V
Samwha Call Mua / Chi tiết
Tụ dầu Samwha 10kvar 415V Tụ dầu Samwha 10kvar 415V
Samwha Call Mua / Chi tiết
Tụ bù trung thế Shizuki 50kVAr 3.6/6.6/7.2/12kV 50hz Tụ bù trung thế Shizuki 50kVAr 3.6/6.6/7.2/12kV 50hz
Shizuki Call Mua / Chi tiết
Tụ bù Shizuki 50kVAr 415V 50hz Tụ bù Shizuki 50kVAr 415V 50hz
Shizuki Call Mua / Chi tiết