Điều kiện lọc

Khối lượng giữ

Loại tay cầm

Đế

Kết quả
11 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
KJF-010-13S Kẹp gá giữ 100kg, tay 58mm, cán đứng, đế thẳng, Korea KJF-010-13S Kẹp gá giữ 100kg, tay 58mm, cán đứng, đế thẳng, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-010-13F Kẹp gá giữ 100kg, tay 58mm, cán đứng, đế bằng, Korea KJF-010-13F Kẹp gá giữ 100kg, tay 58mm, cán đứng, đế bằng, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-010-13A Kẹp gá giữ 100kg, tay 58mm, cán đứng, đế góc, Korea KJF-010-13A Kẹp gá giữ 100kg, tay 58mm, cán đứng, đế góc, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-010-12S Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế thẳng, Korea KJF-010-12S Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế thẳng, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-010-12F Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế bằng, Korea KJF-010-12F Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế bằng, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-010-12A Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế góc, Korea KJF-010-12A Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế góc, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-010-11S Kẹp gá giữ 100kg, tay 34mm, cán đứng, đế thẳng, Korea KJF-010-11S Kẹp gá giữ 100kg, tay 34mm, cán đứng, đế thẳng, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-010-11F Kẹp gá giữ 100kg, tay 34mm, cán đứng, đế bằng, Korea KJF-010-11F Kẹp gá giữ 100kg, tay 34mm, cán đứng, đế bằng, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-010-11A Kẹp gá giữ 100kg, tay 34mm, cán đứng, đế góc, Korea KJF-010-11A Kẹp gá giữ 100kg, tay 34mm, cán đứng, đế góc, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-005-11FSR Kẹp gá giữ 50kg, tay 20mm, cán đứng, đế bằng, thép không gỉ, Korea KJF-005-11FSR Kẹp gá giữ 50kg, tay 20mm, cán đứng, đế bằng, thép không gỉ, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
KJF-005-11F Kẹp gá giữ 50kg, tay 20mm, cán đứng, đế bằng, Korea KJF-005-11F Kẹp gá giữ 50kg, tay 20mm, cán đứng, đế bằng, Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết