Điều kiện lọc

Đ.Kính ống (mm)

Range (mm)

Ứng dụng

Working pressure (bar)

Kết quả
29 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
Khớp sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 125A 127.0 (125.0~129.0)mm, ngang 111mm,EPDM, 28bar, korea Khớp sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 125A 127.0 (125.0~129.0)mm, ngang 111mm,EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 108.0 (106.0~109.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 108.0 (106.0~109.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 114.3 (113.0~116.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 114.3 (113.0~116.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 106.3 (105.0~107.5)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 106.3 (105.0~107.5)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 104.0 (102.0~105.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 104.0 (102.0~105.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 90A 101.6 (100.0~103.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 90A 101.6 (100.0~103.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Kẹp sửa nhanh ống bể MJR SUS304 80A 89.1 (88.0~91.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea Kẹp sửa nhanh ống bể MJR SUS304 80A 89.1 (88.0~91.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Kẹp sửa nhanh ống bể MJR SUS304 80A 84.0 (82.5~85.5)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea Kẹp sửa nhanh ống bể MJR SUS304 80A 84.0 (82.5~85.5)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Kẹp sửa nhanh ống bể MJR SUS304 80A 79.9 (78.8~82.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea Kẹp sửa nhanh ống bể MJR SUS304 80A 79.9 (78.8~82.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối nhanh ống bể inox MJR SUS304 65A 76.3 (75.0~78.0)mm, 80mm, EPDM, 28bar, korea Khớp nối nhanh ống bể inox MJR SUS304 65A 76.3 (75.0~78.0)mm, 80mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối nhanh ống bể inox MJR SUS304 65A 73.0 (72.5~75.5)mm, 80mm, EPDM, 28bar, korea Khớp nối nhanh ống bể inox MJR SUS304 65A 73.0 (72.5~75.5)mm, 80mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối nhanh ống bể inox MJR SUS304 65A 69.0 (68.5~71.0)mm, 80mm, EPDM, 28bar, korea Khớp nối nhanh ống bể inox MJR SUS304 65A 69.0 (68.5~71.0)mm, 80mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối nhanh ống bể inox MJR SUS304 65A 66.7 (65.4~68.3)mm, 80mm, EPDM, 28bar, korea Khớp nối nhanh ống bể inox MJR SUS304 65A 66.7 (65.4~68.3)mm, 80mm, EPDM, 28bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối inox làm kín ống MJR SUS304 50A 63.0 (62.0~64.0)mm, 80mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối inox làm kín ống MJR SUS304 50A 63.0 (62.0~64.0)mm, 80mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối inox làm kín ống MJR SUS304 50A 60.5 (59.0~61.5)mm, 80mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối inox làm kín ống MJR SUS304 50A 60.5 (59.0~61.5)mm, 80mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết