Điều kiện lọc

Đ.Kính ống (mm)

Range (mm)

Ứng dụng

Working pressure (bar)

Kết quả
29 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
Khớp nối inox làm kín ống MJR SUS304 50A 57.0 (56.0~58.0)mm, 80mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối inox làm kín ống MJR SUS304 50A 57.0 (56.0~58.0)mm, 80mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối inox làm kín ống MJR SUS304 50A 54.0 (53.0~55.0)mm, 80mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối inox làm kín ống MJR SUS304 50A 54.0 (53.0~55.0)mm, 80mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối sửa ống nhanh inox MJR SUS304 40A 50.8 (49.2~51.5)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối sửa ống nhanh inox MJR SUS304 40A 50.8 (49.2~51.5)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối sửa ống nhanh inox MJR SUS304 40A 48.6 (47.5~49.5)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối sửa ống nhanh inox MJR SUS304 40A 48.6 (47.5~49.5)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối ống inox nhanh MJR SUS304 32A 44.5 (44.0~46.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối ống inox nhanh MJR SUS304 32A 44.5 (44.0~46.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối ống inox nhanh MJR SUS304 32A 42.7 (42.0~44.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối ống inox nhanh MJR SUS304 32A 42.7 (42.0~44.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối ống inox nhanh MJR SUS304 32A 40.0 (39.5~41.3)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối ống inox nhanh MJR SUS304 32A 40.0 (39.5~41.3)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối ống inox nhanh MJR SUS304 32A 38.0 (37.0~39.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối ống inox nhanh MJR SUS304 32A 38.0 (37.0~39.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 25A 34.0 (33.0~35.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 25A 34.0 (33.0~35.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 25A 32.0 (31.0~33.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 25A 32.0 (31.0~33.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 25A 30.0 (29.0~31.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 25A 30.0 (29.0~31.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 20A 28.2 (26.4~29.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 20A 28.2 (26.4~29.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 20A 27.2 (26.0~28.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 20A 27.2 (26.0~28.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết
Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 20A 25.0 (24.0~26.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea Khớp nối sửa chữa ống nhanh inox MJR SUS304 20A 25.0 (24.0~26.0)mm, 60mm, EPDM, 32bar, korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết