Điều kiện lọc

Loại

Rộng ngoài (mm)

R (mm)

Kết quả
1 sản phẩm phù hợp tới tiêu chí được tìm thấy
Hình ảnh Mã sản phẩm Nhà cung cấp Tình trạng Đơn giá
(Chưa bao gồm VAT)
Chi tiết
CPS015.6.R18/B*-550L, -30°C ~ +130°C, Xích cáp điện Korea CPS015.6.R18/B*-550L, -30°C ~ +130°C, Xích cáp điện Korea
Song Viet Long Call Mua / Chi tiết