Nhà phân phối ủy quyền

CT34-D1 300/5A Biến dòng hở outdoor (đk trong phi30mm)

Mã đặt hàng: 6THO0003

Giá & đặt hàng cho CT34-D1 300/5A Biến dòng hở outdoor (đk trong phi30mm)

Hiện tại chưa có giá cho mặt hàng này Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất

Thông số kỹ thuật cho CT34-D1 300/5A Biến dòng hở outdoor (đk trong phi30mm)

Kiểu : Kẹp
Loại : 300/5A

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho CT34-D1 300/5A Biến dòng hở outdoor (đk trong phi30mm)