Nhà phân phối ủy quyền

CTSB0203-100A/5A Biến dòng dạng kẹp indoor 100/5A (kth trong 20x30mm)

Mã đặt hàng: 6YUA0001

Giá & đặt hàng cho CTSB0203-100A/5A Biến dòng dạng kẹp indoor 100/5A (kth trong 20x30mm)

Hiện tại chưa có giá cho mặt hàng này Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất

Thông số kỹ thuật cho CTSB0203-100A/5A Biến dòng dạng kẹp indoor 100/5A (kth trong 20x30mm)

Kiểu : Kẹp
Loại : 100/5A

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho CTSB0203-100A/5A Biến dòng dạng kẹp indoor 100/5A (kth trong 20x30mm)