Nhà phân phối ủy quyền

BS-1 Bộ giữ điện cực dùng nhiệt độ & áp suất cao

Mã đặt hàng: 6OMR0000

Giá & đặt hàng cho BS-1 Bộ giữ điện cực dùng nhiệt độ & áp suất cao

Thông số kỹ thuật cho BS-1 Bộ giữ điện cực dùng nhiệt độ & áp suất cao

Nhãn hiệu : Omron
Loại : 2 mức ON/OFF, 2 mức ON/OFF Alarm min, 2 mức ON/OFF Alarm max, 2 mức ON/OFF Alarm min max
Liên quan : BS

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho BS-1 Bộ giữ điện cực dùng nhiệt độ & áp suất cao