Nhà phân phối ủy quyền

F03-14 5P Sứ tách điện cực (5 cực)

Mã đặt hàng: 6OMR0000

Giá & đặt hàng cho F03-14 5P Sứ tách điện cực (5 cực)

Thông số kỹ thuật cho F03-14 5P Sứ tách điện cực (5 cực)

Nhãn hiệu : Omron
Loại : 2 mức ON/OFF, 2 mức ON/OFF Alarm min, 2 mức ON/OFF Alarm max, 2 mức ON/OFF Alarm min max
Liên quan : F03

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho F03-14 5P Sứ tách điện cực (5 cực)