Nhà phân phối ủy quyền

PS-3S-AP Bộ giữ điện cực (3 cực)

Mã đặt hàng: 6OMR0136

Giá & đặt hàng cho PS-3S-AP Bộ giữ điện cực (3 cực)

Thông số kỹ thuật cho PS-3S-AP Bộ giữ điện cực (3 cực)

Nhãn hiệu : Omron
Loại : 2 mức ON/OFF, 2 mức ON/OFF Alarm min, 2 mức ON/OFF Alarm max, 2 mức ON/OFF Alarm min max
Liên quan : PS

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho PS-3S-AP Bộ giữ điện cực (3 cực)