Nhà phân phối ủy quyền

KJF-005-11F Kẹp gá giữ 50kg, tay 20mm, cán đứng, đế bằng, Korea

Mã đặt hàng: 7KJF0001

Giá & đặt hàng cho KJF-005-11F Kẹp gá giữ 50kg, tay 20mm, cán đứng, đế bằng, Korea

Thông số kỹ thuật cho KJF-005-11F Kẹp gá giữ 50kg, tay 20mm, cán đứng, đế bằng, Korea

Khối lượng giữ : 50kg
Loại tay cầm : Đứng
Đế : Đế bằng

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho KJF-005-11F Kẹp gá giữ 50kg, tay 20mm, cán đứng, đế bằng, Korea