Nhà phân phối ủy quyền

KJF-010-12F Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế bằng, Korea

Mã đặt hàng: 7KJF0007

Giá & đặt hàng cho KJF-010-12F Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế bằng, Korea

Thông số kỹ thuật cho KJF-010-12F Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế bằng, Korea

Khối lượng giữ : 100kg
Loại tay cầm : Đứng
Đế : Đế bằng

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho KJF-010-12F Kẹp gá giữ 100kg, tay 82mm, cán đứng, đế bằng, Korea