Nhà phân phối ủy quyền

Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 108.0 (106.0~109.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea

Mã đặt hàng: 7MPJ0027

Giá & đặt hàng cho Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 108.0 (106.0~109.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea

Thông số kỹ thuật cho Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 108.0 (106.0~109.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea

Đ.Kính ống (mm) : 108.0
Range (mm) : 106.0~109.0
Ứng dụng : Dân dụng / Công nghiệp, Dầu khí / Tàu biển
Working pressure (bar) : 10, 28

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho Cùm sửa ống nhanh inox MJR SUS304 100A 108.0 (106.0~109.0)mm, 110mm, EPDM, 28bar, korea