Nhà phân phối ủy quyền

3-VPR-16C-D VCB 3.6kV 630A 16kA Mitsubishi

Mã đặt hàng: 0MIT

Giá & đặt hàng cho 3-VPR-16C-D VCB 3.6kV 630A 16kA Mitsubishi

Thông số kỹ thuật cho 3-VPR-16C-D VCB 3.6kV 630A 16kA Mitsubishi

Nhãn hiệu : Mitsubishi
Điện áp : 3.6kV
Dòng cắt ngắn mạch : 16kA
Cấu hình : D/O

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho 3-VPR-16C-D VCB 3.6kV 630A 16kA Mitsubishi