Nhà phân phối ủy quyền

6-VPR-20C VCB 7.2kV 630A 20kA Mitsubishi

Mã đặt hàng: 0MIT

Giá & đặt hàng cho 6-VPR-20C VCB 7.2kV 630A 20kA Mitsubishi

Thông số kỹ thuật cho 6-VPR-20C VCB 7.2kV 630A 20kA Mitsubishi

Nhãn hiệu : Mitsubishi
Điện áp : 7.2kV
Dòng cắt ngắn mạch : 20kA
Cấu hình : D/O

Trung tâm Tài nguyên

Mô tả cho 6-VPR-20C VCB 7.2kV 630A 20kA Mitsubishi